χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Σύστημα του Microsoft Windows
παράθυρα 10 υπέρ
παράθυρα 10 σπίτι
Παράθυρα 8,1
παράθυρα 7
Microsoft Office
Γραφείο 2019
Γραφείο 2016
Γραφείο 2010
Παράθυρα 10 υπέρ κιβώτιο cOem
Παράθυρα 10 κιβώτιο εγχώριου cOem
Παράθυρα 10 λιανικό κιβώτιο
Λιανικό κιβώτιο γραφείων 2019
Λιανικό κιβώτιο γραφείων 2016
Λογισμικό υπολογιστών